Tietoa Kielibaarista

Kielibaari.fi on digitaalinen, vuorovaikutteinen palvelukokonaisuus, joka

  • palvelee suomen käyttäjiä käytännönläheisesti ja kannustavasti ajatuksella Kielibaariin on kiva ja helppo tulla
  • osallistuu suomen kielestä ja sen muuttumisesta käytävään keskusteluun
  • edistää suomen kielen ilmaisuvoiman kehittymistä ja tukee kieliyhteisön elinvoimaisuutta.

Kielibaarin sisällön kehittämistä on tukenut Koneen Säätiö. Kielibaari oli myös osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Kantahenkilöstö

Sari T. Tiiro, baarimestari; vapaa toimittaja, opettaja; YTM

Jenny Tarvainen, kehitysjohtaja; tutkimusassistentti, HuK (suomen kieli)

Anu Haapala, mentori; vapaa toimittaja; medianomi, psykol. yo

Sini Söyrinki, kieliasiantuntija; HuK (suomen kieli)

LinkedIn

Sari T. Tiiro

Jenny Tarvainen

Anu Haapala

Web-suunnittelu ja kuvitus: Päivi Talonpoika-Ukkonen

Sari ja Jenny graafisen suunnitteljan Hannele Törrön tulkintana.

Yhteystiedot

Sposti: tiski(at)kielibaari.fi

Puhelin: 0400 459775

Postiosoite: Kielibaari / Sari T. Tiiro, Arabiankatu 5, 00560 Helsinki

Kielibaari on Viestintätoimisto Optima Oy:n, Y  0776505-7, aputoiminimi.

 

♥ Kielibaarin aineistoa saa lainata hyvän viestintätavan mukaisesti. Lähde on aina mainittava, ja verkkojulkaisun yhteydessä on annettava myös linkki ko. artikkeliin. Lainattua aineistoa ei saa muokata. Valokuvat ovat baarin kantahenkilöstön ottamia, ellei toisin ole mainittu.

 

Baaritarina

”Miksi meidän pitäisi tuntea lauseenjäsenet ja sijamuodot? Eikö se riitä, että me osataan kirjoittaa?”

Näin kysyivät journalistiopiskelijat, joiden kanssa analysoin tekstejä. Jähmetyin – tuota kysymystä en ollut osannut nimenomaisesti heiltä odottaa – ja kun sitten toivuin, perustelin, luultavasti sumean epämääräisen kuuloisesti, että kirjoittajan on tarpeen tuntea työkalunsa yhtä hyvin kuin esimerkiksi valokuvaajan kameransa osat ja toiminnot.

Kysymys jäi kuitenkin minua mietityttämään. Tajusin, että nuoret aikuiset ovat kyllä kiinnostuneita kielestä, mutta kielioppi ei ole heidän juttunsa. Tarvitaan jotain muuta, jotain helposti lähestyttävää ja helppokäyttöistä, käytännöllistä ja palkitsevaa, joka ravitsee heidän motivaatiotaan.

Suomen kielestä innoittuneita on paljon: esimerkiksi tätini, joka soittelee minulle ja kummastelee radiosta kuulemaansa sanankäyttöä, ja kielellisille kömmähdyksille naureskelevat sosiaalisen median ryhmät. Kielitietoakin tuotetaan Suomessa runsaasti. Tieto on kuitenkin hajallaan, ja olemassa olevat foorumit palvelevat parhaiten niitä, jotka ovat jo entuudestaan vihkiytyneet suomen saloihin.

Niinpä avasin vuoden 2016 kynnyksellä digitaalisen Kielibaarin, jonne on helppo tulla, toivoakseni,  ja jonka tiskillä voi rennosti kummastella kieli-ilmiöitä, vaikka ei kielioppitermejä muistaisikaan. Omat eväät, kuten kielihavainnot, kysymykset, mielipiteet ja vinkit, ovat baarissa erityisen sallittuja, ja niiden nauttimiseen ja jakamiseen rohkaistaan. Särpimeksi baarin kantahenkilöstö toimittaa ajankohtaisia koosteita ja tutkimustietoa yleistajuistavia artikkeleita.

Baarin kantahenkilöstön kokoonpano on vahvistunut niin, että nyt tiskin takana yhdistyvät journalistin, kielentutkijan ja pedagogin taidot. Kielibaari on myös Koneen Säätiön tunnustama #rohkeatekijä.

Kielibaarin tiskillä kaikki suomen janoiset pääsevät osallistumaan suomen muuttumisesta käytävään keskusteluun ja tukemaan kieliyhteisön elinvoimaisuutta. Ovi on kutsuvasti auki myös suomea toisena kielenä puhuville, suomen puhujille ulkomailla ja muille kielitiedon tuottajille.

Tiskillä ta-va-taan!

Sari T. Tiiro, baarimestari

P.S. Tiskiltä voi tilata myös maksullisia kielenhuolto- ja editointipalveluja. Se on sitä niin kutsuttua ansaintalogiikkaa.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kielibaari / Viestintätoimisto Optima Oy, Y  0776505-7.

Rekisterin yhteyshenkilö
Sari T. Tiiro, Kielibaari, Arabiankatu 5 C, Helsinki. Sposti: tiski(at)kielibaari.fi; puh. 0400 459775

Rekisterin nimi
Kielibaarin käyttäjä- ja tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tarvitaan palvelun käyttäjänä toimimisen mahdollistamiseksi ja vuorovaikutteisten palvelukokonaisuuksien toteuttamiseksi, yhteyden saamiseksi palvelun käyttäjiin tarvittaessa ja asiakkaiden tekemien tilausten toimittamiseksi sekä muihin mahdollisiin käyttötarkoituksiin, jotka rekisterinpitäjä katsoo toimintansa kannalta tarpeellisiksi (esimerkiksi tietojen luovutus kolmannelle osapuolelle tämän käyttötarkoitusta varten). Kielibaari voi ottaa käyttäjiin ja tilaajiin yhteyttä joko sähköpostitse, tai mikäli käyttäjä/tilaaja on ilmoittanut muita yhteystietojaan, muulla tavoin, ilmoittaakseen palvelun toimintaan liittyvistä tiedotettavista asioista.

Rekisterin tietosisältö
Käyttäjä- ja tilaajarekisterin pakollista tietosisältöä ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Käyttäjä/Tilaaja voi antaa myös muita tietoja itsestään, esimerkiksi puhelinnumeronsa, asuinpaikkakuntansa tai erillisen laskutusosoitteen. Sähköpostiosoitetta tai mitään muita annettuja henkilötietoja ei näytetä palvelun muille käyttäjille/tilaajille.

Tietojen poistaminen rekisteristä
Käyttäjä/Tilaaja voi pyytää Kielibaaria poistamaan tietonsa rekisteristä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tiski(at)kielibaari.fi. Sähköposti tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy poistopyyntöä koskevaan sähköpostiosoitteeseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Sähköpostiosoitteen haltijan nimi ja hänen ilmoittamansa sähköpostiosoite sekä käyttäjän/tilaajan itse ilmoittamat vapaaehtoiset tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Ellei tässä rekisteriselosteessa ole nimenomaisesti toisin todettu, rekisterin tietoja ei luovuteta Kielibaarin ulkopuolisille eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.                                            

Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjä- ja tilaajatietoja sisältävän rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain Kielibaarin toimituksen nimetyt henkilöt. Tiedot kerätään tietokantaan, joka tallennetaan erilliselle, lukitussa ja paloturvallisessa tilassa säilytettävälle tallennusvälineelle.

Tarkastusoikeus
Käyttäjällä/Tilaajalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tiski(at)kielibaari.fi. Tarkastuspyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, jonka käyttäjä/tilaaja on antanut Kielibaarille. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.