Kaikki joukolla uudistamaan kansalliskielistrategiaa!

Strategiaa ideoidaan verkkoaivoriihessä, joka on kaikille avoinna. Myös ensimmäinen kielipoliittinen ohjelma on teossa, kertoo Corinna Tammenmaa.