Kansalliskielistrategia uudistuu: valmistelu jatkuu strategisilla dialogeilla

Uuden kansalliskielistrategian valmistelu jatkuu keskusteluilla sidosryhmien kanssa. Näitä strategisiksi dialogeiksi kutsuttuja keskusteluja käydään syksyn aikana kuuden toimijan kanssa:

  • Folktinget
  • Suomen kielen lautakunta (Kotimaisten kielten keskus)
  • Kielilähettiläät (Kansalliskielet ry:n toteuttama ja Svenska kulturfondenin rahoittama projekti)
  • RKP:n puoluehallitus
  • FSD:n hallitus (Finlands Svenska Socialdemokrater)
  • Kuntaliiton kansalliskieliverkosto

Lisäksi strategisen dialogin kumppaneiksi kutsutaan yliopistojen edustajia. Tarkka kohderyhmä on vielä mietinnässä, kertoo neuvotteleva virkamies Anna Kiiskinen, joka vastaa uudistuvan kansalliskielistrategian valmistelusta oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosastolla. Kohderyhmämietinnällä tarkoitetaan valintaa siitä, kutsutaanko yliopistoista dialogikumppaneiksi hallinnon ihmisiä, tutkijoita ja professoreita vai joissakin muissa tehtävissä työskenteleviä.

Ensimmäinen strateginen dialogi pidettiin Folktingetin kanssa, ja tällä viikolla ovat vuorossa FSD ja suomen kielen lautakunta. Dialogeja jatketaan syys-lokakuussa, mahdollisesti vielä marraskuussa.

Oikeusministeriön tavoitteena oli järjestää syksyllä myös alueellisia dialogeja, mutta ne ovat jäissä koronan vuoksi.

Verkkoaivoriihi tuotti kolme isoa teemaa

Dialogeja pohjustetaan alkukesällä toteutetun, kaikille avoinna olleen verkkoaivoriihen ideoilla.  Aivoriihestä nousi Anna Kiiskisen mukaan esiin kolme teemaa:

  • Palveluiden, erityisesti sote-palveluiden, saatavuus omalla kielellä.
  • Kunnioitus, asenteet ja yhteistyö kieliryhmien eli suomea ja ruotsia puhuvien välillä; tarvitaan enemmän positiivista asennetta ja vähemmän kielirajoja, jotta kaikki uskaltaisivat puhua myös toista kansalliskieltä.
  • Huoli kansalliskielten käyttöalan kaventumisesta englannin kielen puristuksessa; huoli kohdistuu suomen ja ruotsin asemaan erityisesti koulutuksessa, tutkimuksessa ja elinkeinoelämässä.

Verkkoaivoriihi oli auki viisi viikkoa toukokuun lopusta kesäkuun loppuun, ja siihen osallistui 1300 henkilöä. Ajatuksiaan sai kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi. Suomen kielellä vastanneiden osuus oli noin 53 prosenttia.

”Koemme onnistumisena, että suomeksi vastanneita oli noin paljon.”

Oikeusministeriössä iloitaan siitä, että verkkoaivoriihen vastausten kielijako oli lähes 50–50.

– Huolenaiheenamme oli, miten suomenkieliset saadaan huomaamaan verkkoaivoriihi ja aktivoitumaan. Usein ruotsinkielinen media tarttuu kielikysymyksiin hanakammin kuin suomenkielinen, ja kieliasiat saavat ruotsinkielisessä mediassa enemmän huomiota kuin suomenkielisessä. Koemme onnistumisena, että suomeksi vastanneita oli noin paljon, Kiiskinen sanoo.

Strategiauudistuksen aloitusseminaari pidettiin virtuaalisesti kesäkuussa. Kutsulistalla oli laajasti yhteiskunnallisia toimijoita, muun muassa yliopistoja, opettajajärjestöjä, säätiöitä ja poliittisia puolueita sekä myös esimerkiksi Selkokeskus ja Julkisen sanan neuvosto. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin avaamaan seminaariin osallistui yhteensä noin 70 henkilöä.  Myös seminaarin antia hyödynnetään strategisissa dialogeissa.

Strategia valmis ensi kesään mennessä

Dialogikierroksen jälkeen alkaa uudistuvan kansalliskielistrategian suuntaviivojen valmistelu. Strategiatyötä linjaa  sitä varten perustettava ohjausryhmä, jossa on mukana poliitikkoja, asiantuntijoita ja sihteeristö. Strategialuonnoksen kirjoittaa Anna Kiiskinen.

Ministeri Henriksson kertoi aiemmin, että valmista on määrä tulla vuonna 2023 eli hallituskauden loppuun mennessä. Nyt aikataulu on täsmentynyt ja aikajänne lyhentynyt:  tavoitteena on saada strategia valmiiksi kesäkuuhun 2021 mennessä. Koronan mahdollisesti aiheuttamiin viivästyksiin varaudutaan kuitenkin muun muassa niin, että ohjausryhmän toimikausi kestäisi vuoden 2021 loppuun.

Kun strategiateksti on saanut lopullisen muotonsa, se hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

 

► Lue myös

Kaikki joukolla uudistamaan kansalliskielistrategiaa! Kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaan haastattelu Kielibaarissa.

Uuden kansalliskielistrategian valmistelu käyntiin vauhdilla. Strategian uudistustyöstä vastaavan Anna Kiiskisen blogikirjoitus oikeusministeriön sivustolla.

Kansalliskielistrategia valtioneuvoston hankkeista kertovalla sivustolla. Linkin takana myös kesäkuussa pidetyn kutsuseminaarin aineistoa.

 

Teksti: Sari T. Tiiro ♦ Julkaistu 16.9.2020

Twitter
Facebook
Ei kommentteja

Lähetä kommentti