Kansalliskielistrategia uudistuu: valmistelu jatkuu strategisilla dialogeilla

Strategisen dialogin kumppaneissa on useita ruotsin kieltä lähellä olevia toimijoita ‒ suomea edustaa selvimmin suomen kielen lautakunta.