Tietoa Kielibaarista

Kielibaari.fi on digitaalinen, vuorovaikutteinen palvelukokonaisuus, joka

  • palvelee suomen käyttäjiä käytännönläheisesti ja kannustavasti ajatuksella Kielibaariin on kiva ja helppo tulla
  • osallistuu suomen kielestä ja sen muuttumisesta käytävään keskusteluun
  • edistää suomen kielen ilmaisuvoiman kehittymistä ja tukee kieliyhteisön elinvoimaisuutta.

Kielibaarin sisällön kehittämistä on tukenut Koneen Säätiö. Kielibaari oli myös osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Kantahenkilöstö

Sari T. Tiiro, baarimestari; vapaa toimittaja, opettaja; YTM

Jenny Tarvainen, kehitysjohtaja;  kieliasiantuntija, FM (suomen kieli)

Anu Haapala, mentori; vapaa toimittaja; medianomi, PsK

Sini Söyrinki, kieliasiantuntija; HuK (suomen kieli)

LinkedIn

Sari T. Tiiro

Jenny Tarvainen

Anu Haapala

Web-suunnittelu ja kuvitus: Päivi Talonpoika-Ukkonen

Sari ja Jenny graafisen suunnitteljan Hannele Törrön tulkintana.

Yhteystiedot

Sposti: tiski(at)kielibaari.fi

Puhelin: 0400 459775

Postiosoite: Kielibaari / Sari T. Tiiro, Arabiankatu 5, 00560 Helsinki

Kielibaari on Viestintätoimisto Optima Oy:n, Y  0776505-7, aputoiminimi.

 

♥ Kielibaarin aineistoa saa lainata hyvän viestintätavan mukaisesti. Lähde on aina mainittava, ja verkkojulkaisun yhteydessä on annettava myös linkki ko. artikkeliin. Lainattua aineistoa ei saa muokata. Valokuvat ovat baarin kantahenkilöstön ottamia, ellei toisin ole mainittu.

 

Baaritarina

”Miksi meidän pitäisi tuntea lauseenjäsenet ja sijamuodot? Eikö se riitä, että me osataan kirjoittaa?”

Näin kysyivät journalistiopiskelijat, joiden kanssa analysoin tekstejä. Jähmetyin – tuota kysymystä en ollut osannut nimenomaisesti heiltä odottaa – ja kun sitten toivuin, perustelin, luultavasti sumean epämääräisen kuuloisesti, että kirjoittajan on tarpeen tuntea työkalunsa yhtä hyvin kuin esimerkiksi valokuvaajan kameransa osat ja toiminnot.

Kysymys jäi kuitenkin minua mietityttämään. Hoksasin, että nuoret aikuiset ovat kyllä kiinnostuneita kielestä, mutta kielioppi ei ole heidän juttunsa. Tarvitaan jotain muuta, jotain helposti lähestyttävää ja helppokäyttöistä, käytännöllistä ja palkitsevaa, joka ravitsee heidän motivaatiotaan.

Suomen kielestä innoittuneita on paljon: esimerkiksi tätini, joka soittelee minulle ja kummastelee radiosta kuulemaansa sanankäyttöä, ja kielellisille kömmähdyksille naureskelevat sosiaalisen median ryhmät. Kielitietoakin tuotetaan Suomessa runsaasti. Tieto on kuitenkin hajallaan, ja olemassa olevat foorumit palvelevat parhaiten niitä, jotka ovat jo entuudestaan vihkiytyneet suomen saloihin.

Niinpä avasin vuoden 2016 kynnyksellä digitaalisen Kielibaarin, jonne on helppo tulla, toivoakseni,  ja jonka tiskillä voi rennosti kummastella kieli-ilmiöitä, vaikka ei kielioppitermejä muistaisikaan. Omat eväät, kuten kielihavainnot, kysymykset, mielipiteet ja vinkit, ovat baarissa erityisen sallittuja, ja niiden nauttimiseen ja jakamiseen rohkaistaan. Särpimeksi baarin kantahenkilöstö toimittaa ajankohtaisia koosteita ja tutkimustietoa yleistajuistavia artikkeleita.

Baarin kantahenkilöstön kokoonpano on vahvistunut niin, että nyt tiskin takana yhdistyvät journalistin, kielentutkijan ja pedagogin taidot. Kielibaari on myös Koneen Säätiön tunnustama #rohkeatekijä.

Kielibaarin tiskillä kaikki suomen janoiset pääsevät osallistumaan suomen muuttumisesta käytävään keskusteluun ja tukemaan kieliyhteisön elinvoimaisuutta. Ovi on kutsuvasti auki myös suomea toisena kielenä puhuville, suomen puhujille ulkomailla ja muille kielitiedon tuottajille.

Tiskillä ta-va-taan!

Sari T. Tiiro, baarimestari

P.S. Tiskiltä voi tilata myös maksullisia kielenhuolto- ja editointipalveluja. Se on sitä niin kutsuttua ansaintalogiikkaa.

 

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelijä
Kielibaari,  Viestintätoimisto Optima Oy:n aputoiminimi, Y  0776505-7.

Yhteyshenkilö
Sari T. Tiiro, Kielibaari, Arabiankatu 5 C, Helsinki. Sposti: tiski(at)kielibaari.fi; puh. 0400 459775

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tarvitaan palvelun mahdollistamiseksi ja vuorovaikutteisten palvelukokonaisuuksien toteuttamiseksi, yhteyden saamiseksi palvelun käyttäjiin tarvittaessa ja asiakkaiden tekemien tilausten toimittamiseksi. Kielibaari voi ottaa käyttäjiin ja tilaajiin yhteyttä joko sähköpostitse tai muulla tavoin, mikäli käyttäjä/tilaaja on ilmoittanut muita yhteystietojaan, ilmoittaakseen palvelun toimintaan liittyvistä tiedotettavista asioista. Kielibaarin yhteistyökumppanit voivat kohdistaa Kielibaarin asiakkaisiin markkinointia, jos asiakas on tähän suostunut. Muista kuin asiakkaistaan Kielibaari kerää henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhteydenpitoon ja palvelujen toteuttamiseen.

Henkilötietojen tietosisältö ja  käsittelyaika
Käyttäjä- , uutiskirje- ja tilaajarekisterin pakollista tietosisältöä ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Käyttäjä/Tilaaja voi antaa myös muita tietoja itsestään, esimerkiksi puhelinnumeronsa, asuinpaikkakuntansa tai erillisen laskutusosoitteen. Sähköpostiosoitetta tai mitään muita annettuja henkilötietoja ei näytetä palvelun muille käyttäjille/tilaajille.

Kielibaari käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. Asiakkuuden päätyttyä käsittelemme tietoja esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla on maksurästejä. Palveluntoimittajan tiedot poistetaan 12 kuukauden sisällä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä ja sidosryhmien tiedot 12 kuukauden sisällä yhteistyön päättymisestä. Henkilöstön tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen erityislaeissa säädetyllä tavalla, esimerkiksi palkkakirjanpitoa varten 10 vuotta. Mahdolliseen rekrytointiin osallistuneen tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluttua rekrytointiprosessin päättymisestä.

•Tietojen poistaminen rekisteristä ja muut oikeudet
Käyttäjä/Tilaaja voi pyytää Kielibaaria poistamaan henkilöstietonsa rekisteristä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tiski(at)kielibaari.fi. Sähköposti tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy poistopyyntöä koskevaan sähköpostiosoitteeseen. Kielibaarin uutiskirjeessä on linkki, josta uutiskirjeen voi perua. Poisto-oikeuden lisäksi käyttäjällä/tilaajalla on tarkastus-, oikaisemis, vastustamis- ja rajoittamisoikeus, ja hän voi myös milloin tahansa kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin. Kielibaari ei luovuta henkilötietoja ilman henkilön suostumusta tahoille, jotta ko. tahot voisivat kohdistaa häneen suoramarkkinointia.

Säännönmukaiset tietolähteet
Sähköpostiosoitteen haltijan nimi ja hänen ilmoittamansa sähköpostiosoite sekä käyttäjän/tilaajan itse ilmoittamat vapaaehtoiset tiedot. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot kerätään julkisten internetlähteiden kautta.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Käyttäjä-, uutiskirje- ja tilaajatietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain Kielibaarin toimituksen nimetyt henkilöt. Tiedot tallennetaan erilliselle, lukitussa ja paloturvallisessa tilassa säilytettävälle tallennusvälineelle. Uutiskirjeen jakeluun tarkoitettuja  henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) säilytetään Kielibaarin palveluntarjoajan Mailchimpin palvelimella; ks. Mailchimpin tietosuojaseloste. Kielibaari on tehnyt Mailchimpin kanssa EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvän tiedonkäsittelysopimuksen (DPA).