Kielellinen elämäkerta talteen

Millainen on Suomessa asuvan kielellinen elämäkerta? Ainakin monikasvoinen ja monikielinen.

Kokonaiskuvan nykysuomalaisen kieliarjesta saamme kuulla ja nähdä syksyllä 2018, kun Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen näyttely avautuu.

Helsingin yliopiston käynnistämässä hankkeessa opiskelijat eri yliopistoista haastattelevat yhteensä sataa suomalaista.  Teemat liittyvät asuinhistoriaan, perheeseen, elämänvaiheisiin, kielimaisemaan, käsitykseen omasta kielenkäytöstä sekä asenteisiin eri kieliä ja kielimuotoja kohtaan.

Haastateltavat valitaan väestöpainotetun alueellisen edustavuuden mukaan (haastateltavaksi ei voi, harmi kyllä, itse ilmoittautua, vaikka mieli tekisikin). Suomen- ja ruotsinkielisten lisäksi haastateltavissa on saamenkielisiä sekä perinteisten vähemmistökielten ja muiden kielivähemmistöjen edustajia.

Aineiston keruuta varten yliopistoissa on tänä syksynä käynnistynyt Kielellinen elämäkerta talteen -kurssi, joka on hankkeen blogin mukaan osoittautunut huippusuosituksi. Osa haastateltavista myös valokuvataan.

Kerättyä aineistoa tutkitaan kielitieteen, kansatieteen, folkloristiikan ja sosiaalipolitiikan menetelmin sekä yhdistellen tieteen ja taiteen näkökulmia.

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hanketta tukee Koneen Säätiö.

Tutustu myös hankkeen blogiin.

 

Valokuva englannin kielen tunnilta Metsolan ala-asteella 1999. Kuvaaja: Sakari Kiuru. Helsingin kaupunginmuseo / helsinkikuvia.fi

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Ei kommentteja

Sorry, the comment form is closed at this time.