Puhekieltä verkossa – elonmerkkejä suomen kielen opetuksessa

Suomen kieltä opetetaan maailmalla enemmän kuin moni uskookaan: yli 100 yliopistossa ja monissa Suomi-kouluissa ja -instituuteissa. Suomen kieli ei siis ole “pieni kieli”, kuten usein arjessa kuulee.

Ulkomailla opetettu suomi on suomi vieraana kielenä -opetusta. Suomi toisena kielenä -opetus tapahtuu Suomen sisällä suomenkielisessä ympäristössä. Käytännössä suomea toisena kielenä opetetaan maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille, suomea vieraana kielenä suomea ulkomailla opiskeleville.

Suomen kielen opetusta on vaivannut pitkään sellainen ongelma, että opetus on ollut lähinnä kirjoitetun kielen mukaista. Suomen kirjoitetun ja puhutun kielen välillä on kuitenkin suuri ero, joten kirjoitetun kielen oppinut on hämillään puhekielisessä ympäristössä. Lisäksi opetus ei aina ole ottanut huomioon aitoja tilanteita, joita kielenoppija kohtaa.

Tällä alalla nähdään nykyään elonmerkkejä. Verkossa on täysin ilmainen suomen puhekielen alkeiskurssi Suomee!, jota suomen kielen opiskelijat voivat käyttää sekä itsenäiseen opiskeluun tai jota opettajat voivat käyttää oppitunneilla materiaalina. Kurssilla käydään läpi kielen oppijalle merkittäviä tilanteita tarinallisten videoiden ja tehtävien kautta. Näkökulma on nimenomaan käytännössä kieliopin sijaan, vaikka rakennettakin käsitellään tarkoituksenmukaisin osin.

Kurssi on edistysaskel uhekielisen suomen opetuksessa, mutta myös verkkomateriaalien kehityksessä: yhä useampi voi opiskella suomea. Kurssilla on jo useita käyttäjiä ympäri maailmaa.

Suomella menee maailmalla hyvin!

*

Kurssin on suunnittelut ja toteuttanut Extreme Translation Oy  yhdessä neljän Jyväskylän yliopiston kielten opiskelijan kanssa. Kielibaarin kehitysjohtaja Jenny Tarvainen on yksi heistä.

 

Kuva: Pixabay / Clker-Free-Vector-Images / 29611 images

Ei kommentteja

Sorry, the comment form is closed at this time.