Katso video: Professori Minna Sunin mielestä suomi kuuluu kaikille

 

Katso video: professori Minna Suni kertoo, miten suomea opitaan, mitä hän ajattelee kieliopista ja mihin asioihin hän haluaa professorina vaikuttaa.

Minna Suni on erikoistunut suomi toisena ja vieraana kielenä -alaan. Hän aloitti Jyväskylän yliopiston suomen kielen professorina vuoden 2017 alussa.

“Keskustelukumppanit, tavalliset suomen kielen käyttäjät, ovat oppimisen kannalta kaiken A ja O.”

Suni korostaa, että suomea toisena ja vieraana kielenä puhuvat oppivat suomea saadessaan olla vuorovaikutuksessa kieliyhteisöön kuuluvien kanssa. Toisin sanoen keskustelukumppanit, tavalliset suomen kielen käyttäjät, ovat oppimisen kannalta kaiken A ja O.

“Kieliopissa kiinnostaa eniten se, millaisen järjestelmän kukin kielenoppija itselleen rakentaa.”

Kielioppi puhututtaa niin suomen kielen tavallisia käyttäjiä kuin alan ammattilaisiakin: mitä kieliopista ajattelee suomen kielen professori?

Kielellä on rakenne, Suni toteaa.  Hän ei kuitenkaan ajattele kielioppia ensisijaisesti normatiivisena kielioppina, vaan häntä kiinnostaa kieliopissa eniten se, minkälaisen järjestelmän kukin kielenoppija itselleen rakentaa.

“Suomen kieli ei kuulu vain suomea äidinkielenään puhuville.”

Professorin tehtävässä Suni haluaa tehdä näkyväksi sitä, ettei suomen kieli kuulu vain suomea äidinkielenään puhuville. Suomessa on paljon suomea toisena kielenä oppineita, jotka ovat yhtä legitiimejä suomen kielen käyttäjiä kuin äidinkieliset puhujat. Suni toteaa, että sen näkökulman esiin tuominen on sekä tutkimuksessa että yhteiskunnallisessa keskustelussa tärkeää.

Matka professoriksi

♦ Minna Suni on Jyväskylän yliopiston kasvatti: maisteriksi soveltavasta kielitieteestä 1992, lisensiaatiksi suomen kielestä 1996 ja tohtoriksi suomen kielestä 2008. Väitöskirja tarkasteli, miten vietnaminkieliset henkilöt oppivat ja käyttivät suomea. Suni on ollut vieraileva professorina Budapestin ELTE-yliopistossa, ja hänellä on dosentuuri Helsingin yliopistossa.

♦ Suni on toiminut suomi toisena ja vieraana kielenä -alalla koko työuransa. Viimeksi hän  työskenteli suomen kielen yliopistonlehtorina 2009–2015 ja määräaikaisena professorina Jyväskylän yliopistossa 2015–2016 ennen nimitystään vakituiseksi professoriksi 1.1.2017.

♦ Sunin viimeaikaiset tutkimushankkeet ovat keskittyneet maahanmuuttajien ammatillisen kielitaidon kysymyksiin (ks. lisää täältä).  Hänellä on asiantuntemusta  myös useilta soveltavan kielentutkimuksen aloilta, kuten monikielisyydestä, kielenoppimisesta sekä kielikoulutuksesta ja -politiikasta (tutkimushankkeista ja muista tehtävistä lisää täältä). Minna Suni Twitterissä: @MinnaSuni.

 

Teksti ja video: Jenny Tarvainen

Ei kommentteja

Sorry, the comment form is closed at this time.